ABOUT

DIVINE ANTIQUES

In mijn dertig jarige zoektocht naar antiek is mijn collectie geëvolueerd. Aanvankelijk was een antiek object voor mij als een ding.
Een ding dat voor mij staat en gedeconceptualiseerd is zodoende dat ik de loutere vormelijkheid belangeloos zou kunnen bestuderen, waarderen of negeren.
Gaandeweg werden deze objecten dingen, bezielde objecten die voor een deel de belichaming zijn, de materiële expressie, van mijn zoektocht.
De collectie, waar mijn professionele vakbibliotheek deel van uitmaakt is mij zo nabij dat ze voor de hand ligt. Ze maakt een wezenlijk deel uit van mijn leven, net als het penseel voor een schilder. Ze hebben een plaats in mijn huis waar ik woon en zijn de uitdrukking en zelfs het symbool van mijn levensstijl. Ik kan het ontbreken van een collectie en bibliotheek in mijn dagelijks leven niet voorstellen.

De dingen hebben hun verhaal en we moeten waakzaam zijn om ze niet door een of andere reductie van hun dingmatigheid te beroven en ze tot object te maken.
Een collectie is niet anoniem en vraagt om een duurzaamheid, een geëerbiedigde bestemming die we voor objecten niet kunnen opbrengen omdat ze ons existentieel onverschillig laten en zich enkel lenen voor de sfeer van esthetische contemplatie.
Mijn dingen lenen zich voor een wereld van expressie en symboliek en passen operationeel in een technisch of wetenschappelijk universum.
De samenstelling van de collectie is gegroeid en straalt op die manier ook een herkenbaarheid en vertrouwelijkheid uit.

Met deze visie als antiquair is mijn engagement dan ook om kritisch te waken over de bezieling van een collectie die ik verder wil laten evolueren en ook delen met zowel jonge als ervaren verzamelaars .

 

In mijn zoektocht heb ik mogen kennis maken met gepassioneerde gelijkgestemden, zeer goede antiquairs, gedreven kunstenaars en honderden prachtige musea. Ik dank iedereen die mijn visie en kennis mee hebben gevormd, op welke manier dan ook en zal dit ook in mijn professionele activiteit als antiquair uitdragen.

° Foto door Nick Fastré

Nick Fastré

Nick Fastré
Nick Fastré
Nick Fastré
Nick Fastré
Nick Fastré
Nick Fastré
Nick Fastré

ABOUT

CONTEMPORARY ART

Met mijn opleiding als interieurarchitect aan de Sint-Lucas hogeschool in Gent , was ik nooit veraf van de verschillende beeldende kunstdisciplines. Als ik de tijd zou hebben gehad, dan zou ik alle kunstdisciplines hebben gevolgd en als student hield ik dan ook een nauw contact met de verschillende kunstateliers.
Ik ben nu bijna dertig jaar actief als interieurarchitect met topprojecten in binnen- en buitenland. In een aantal gevallen heb ik kunnen kennismaken met uitzonderlijke en intrigerende eclectische kunstcollecties.

In onze pluralistische samenleving is actuele kunst spannend en heel veranderend.
De socio-culturele context en multimedia-maatschappij waarin we nu leven hebben een onmiskenbare impact op actuele kunst en architectuur. Beeldende kunst en architectuur dragen in onze samenleving niet meer een eenduidig wereldbeeld in zich zoals wij dat erfden van de euclidische meetkunde en de monumentale ruimte-kunsten van de renaissance. De multimedia legt als het ware een denkbeeldig web over onze planeet en herleid tijd en ruimte tot één plek. Onze grenservaring valt weg en moderne dematerialisatie komt in de plaats.

Ik ben geen fan van de spreuk “Less is more” omdat deze in de meeste gevallen exclusie rechtvaardigt voor expressieve doeleinden, belangrijke opties verwerpt en resulteert in fragmentatie en dit is niet in overeenstemming in wat voor mij architectuur en beeldende kunst zouden moeten betekenen.

° Foto door Nick Fastré

Architectuur zal altijd de spatiale ontknoping van onze grenservaring blijven zijn. Dit is nu net wat ik ook denk over moderne beeldende kunst, ze is de materialisatie van ons verlangen naar identiteit, ruimte en positionering binnen een sterk veranderende wereld. Ik denk dat daarom juist onze levenservaring en de evolutie van onze levenservaring het uiteindelijke doel zou moeten zijn van architectuur en beeldende kunst. Dit zowel voor de kunstenaar als voor de kunstgenieter.

Contact

Tel. : 0032 478/32.88.57
Mail : info@nickfastre.be

© 2021 - Website made by ERTVELDT