HOW

EVERYTHING STARTED

Al lang voor de start van mijn professionele loopbaan heb ik proberen te begrijpen wat kunst werkelijk is en welke impact deze kan hebben op ons dagelijks leven. In deze periode ben ik op zoek geweest, getekend, geschetst, geschilderd en geïnstalleerd.

Op hetzelfde moment ben ik ook beginnen bouwen aan een eclectische collectie. Kunst zit in mijn bloed en zal altijd een plaats hebben in mijn leven omdat het voor mij de belangrijkste manier is waarop in naar waarheid kan zoeken.

Vroeg-ambachtelijke kunst versus actuele kunst is heel spannend omdat de vraagstelling naar ‘de waarheid’ in beide gelijk is maar toch ook op een heel andere manier moet worden onderzocht. Het spanningsveld tussen beide en de verschillende opvattingen en beschouwingen over beide periodes zijn een voedingsbodem voor een interessant debat.

Is vroeg-ambachtelijk kunst ook werkelijk kunst of slechts het product van een bestelling door een opdrachtgever, beantwoordend aan de eisen van de ambachtsgilde ? Of is het veel meer dan dat en kan de ambachtsman ook  op open terrein werken ? Is actuele kunst wel kunst als het werk geen ambachtelijke kwaliteiten bevat ?

° Foto door Nick Fastré

° Foto door Nick Fastré

Hoe dan door zijn makers of kunstenaars er zich al of niet bewust van dat ze slechts het instrument zijn van een kracht die hen drijft en groter is dan zijzelf, ‘de kunst’.

Het woord kunstwerk bestaat eigenlijk uit 2 woorden : kunst en werk

Een werk is een afzonderlijk geladen en treffend iets en draagt altijd de littekens van zijn ontstaan. Het spreekt tot onze verbeelding. Kunst daarentegen is het proces van totstandkoming. Het is een zoeken naar waarheid op open terrein en kan daarom ook nooit door de consument bepaald worden.

Kunst kan de hele manier van kijken naar de wereld veranderen. Grondstoffen worden in kunstwerken onthuld en getransformeerd in een nieuw gebied van openheid. Een kunstenaar brengt geen waarheid als een opgevat plan over een ding die hij tot uitvoer brengt, maar zoek resoluut naar een waarheid die uit het niets komt.

Een kunstenaar heeft het recht om grondstof te gebruiken, maar ook de plicht om deze te onthullen en te transformeren in een nieuw gebied van openheid.

Met deze vraagstellingen en bedenkingen als drijfveer ben ik ook begonnen aan dit avontuur binnen de kunstwereld en hoop daarmee gelijkgestemden te mogen ontmoeten met wie is samen verder naar de ware betekenis van kunst mag zoeken.

Contact

Tel. : 0032 478/32.88.57
Mail : info@nickfastre.be

© 2021 - Website made by ERTVELDT